827-198519_10th-street_-numbered-streets_-miskolc_-hungary

Írásbeli kérdés a romák szervezett kilakoltatása kapcsán

Nils Muižnieks biztos úr, az Európa Tanács emberi jogi biztosa, 2016. január 26-án kelt levelében arra szólította fel a Magyar Kormányt a magyarországi romák lakhatási szegregációja kapcsán, hogy tegyenek meg minden intézkedést a miskolci telep-felszámolás megakadályozására.

Az Európai Unióban élő roma lakosság az utóbbi időben növekvő mértékben vált és válik, a legutóbb a 20-as 30-as évekből ismert, államilag szervezett diszkrimináció és szegregáció áldozatává.

Magyarországon ennek egyik leglátványosabb példája a miskolci számozott utcákból való kitelepítések által valósult meg, amely kapcsán a romák városból történő kitelepítése nemcsak alapvető emberi jogokat és számos uniós jogszabályt sért, de ezek az állami intézkedések javarészt a romáknak szánt uniós felzárkóztatási pénzekből valósulnak meg.

Mindez történik annak ellenére, hogy a számozott utcákból való kitelepítést elrendelő helyi önkormányzati rendeletet a Kúria tavaly májusi felülvizsgálati eljárásában megsemmisítette.  A vonatkozó rendelet azon pontja, mely szerint a számozott utcákban élő lakosok kompenzációt csak abban az esetben kapnak, ha a városon kívüli lakásvásárlás kötelezettségét vállalják, sérti többek között a tartózkodási hely szabad megválasztásához, a magán- és családi élethez, valamint a kapcsolattartáshoz való jogot, továbbá sérti az egyenlő bánásmód követelményét is. Ezen kívül teljesen ellentétes az uniós antidiszkriminációs normákkal, így a faji egyenlőségről szóló irányelvvel is.

A Kúria mellett az Egyenlő Bánásmód Hatóság is elmarasztalta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát; döntésében az EBH úgy határozott, hogy megfelelő lakhatást biztosító intézkedési terveket kell kidolgoznia a helyi önkormányzatnak a telepek felszámolása előtt.

Véleményünk szerint a fentieken kívül az okoz még jelentős problémát, hogy a szegregációt ösztönző állami magatartás és a magyarországi roma lakosságot még inkább ellehetetlenítő intézkedések uniós pénzből kerülnek megvalósításra. A Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból származó támogatások kiosztásának fokozott ellenőrzését szeretnénk elérni!

Annak szorgalmazására, hogy az EU is tevékenyen vegyen részt az Európa Tanács mellett a jogsértő állapot mielőbbi kivizsgálása és megszüntetése érdekében, több európai képviselőtársammal együtt írásbeli kérdést intéztünk a Bizottsághoz, mely itt olvasható.