Lobbitalálkozók irányelvei

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport az Európai Parlamentben kiemelkedően fontosnak tartja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Az állampolgároknak joguk van nyomon követni a képviselők tevékenységét, joguk van látni és ellenőrizni, hogy a közpolitikai döntések hogyan születnek.

Ezért frakciótársaimmal együtt úgy döntöttünk, hogy első lépésként egy nyílt forráskódú eszköz segítségével, ami közvetlenül kiexportálja a naptárainkból a találkozóinkat, nyilvánossá tesszük, ha mi magunk vagy asszisztenseink lobbistákkal vagy érdekképviseleti csoportokkal találkozunk. Alább található ezeknek a találkozóknak a listája. A Zöldek képviselőcsoportja által közölt teljes listát ezen az oldalon találja.

A saját találkozóimat az alábbi elvek szerint teszem közzé.

 

Milyen találkozókat teszek közzé?

– Külsős lobbistákkal és érdekcsoportok képviselőivel tartott találkozóim nyilvánosan elérhetőek. Az Átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményköz megállapodásban alkalmazott meghatározás szerint lobbitevékenységnek számít „minden olyan tevékenység, amelynek célja az uniós intézmények politikái kialakításának vagy végrehajtásának közvetlen vagy közvetett befolyásolása, függetlenül az alkalmazott kommunikációs csatornáktól vagy eszközöktől”.

– Az Európai Parlamenten belül és kívül tartott találkozóim egyaránt elérhetőek.

– Közzéteszem minden előre egyeztetett találkozómat, beleértve a telefonhívásokat is. A nyilvános eseményeket, konferenciákat azonban, amiken részt veszek, nem sorolom fel itt.

– Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően annak, aki a fenti definíció szerint lobbistaként kíván találkozni velem vagy munkatársaimmal, tudomására hozzuk, hogy a találkozót, ha létrejön, közzé fogjuk tenni (a lentebbiek szerint), amibe beletartozik a lobbista nevének közzététele is. A találkozó csak akkor jön létre, ha az érintett ebbe beleegyezik.

– Nem teszem közzé a politikai állásfoglalásuk miatt üldözött személyekkel, közérdekű bejelentőkkel és újságírókkal tartott találkozóimat.

 

Mikor teszem közzé a találkozóimat?

– A találkozók időpontját követően a lehető leghamarabb automatikusan elérhetővé válnak.

 

Milyen adatot teszek közzé?

– Minden bejegyzésben legalább a találkozó időpontját, témáját, a lobbista és az általa képviselt szervezet nevét közzéteszem.

– Törekszem arra, hogy akik szerepelnek az Átláthatósági Nyilvántartásban, azoknak az ott szereplő adatai hiperhivatkozásként elérhetőek legyenek a találkozóim közzétételénél.

– Közzéteszem mind a saját, mind a munkatársaim találkozóit.

– Közzéteszem a tagállamok állandó képviseleteivel vagy regionális képviselőkkel tartott találkozóimat, ha ezek alkalmával a fenti meghatározás szerint lobbitevékenység is történik.

– Végül, közzéteszem azokat a találkozókat is, amelyek alkalmával magam vagy kollégáim harmadik (azaz EU-n kívüli) országok képviselőivel vagy más befolyásos szereplőkkel, például az IMF képviselőivel találkozunk, annak ellenére, hogy ők a szó szoros értelmében nem számítanak „lobbistának” az EU-ban érvényes meghatározás szerint.

Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken érhető el: angol