JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Végül egy kis vidámság Strasbourgból :)

Strasbourgban végképp elszabadult a Francia Kétfarkú Kutya Párt (Parti Francais du Chien á Double-Queue, PFCD). A rendőrség nagy erőkkel szállt ki a helyszínre, hogy felderítse a páratlan bűntettet, a városi tanács közterületfenntartó cége pedig még aznap este megkezdte a megrongált útszakasz helyreállítását, beleértve a szétaposott rágógumik és a cigerattacsikkek esztétikus szétterítését is. Az elkövetőket a példaértékű nyomozati munka eredményeképpen (meg azért is, mert kiposztolták az akciójukat a facebookra) a rendvédelmi szervek rövid időn belül kézre kerítették, a bíróság pedig gyorsított eljárásban súlyos büntetést szabott ki rájuk.

Ja, várjatok, nem! Az önkormányzat maga pingálta ki az utcát, mert szerintük így jobban néz ki.

Facebookon írtam meg.
Népszava is megírta.

Politico chat

 A Politico az egyik legjelentősebb az unióval kiemelten foglalkozó újságok közül, de amerikai és európai verziója együtt mindenképpen a legfontosabb, a politika világát közelről követő médiumok között említhető. Ők szerveztek twitter-chatet az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé vezető útról, amelyben külső szakértők mellett a Bizottság képviselője és politikusi oldalról magam vettünk részt. A zökkenőmentes kommunikáció biztosítása érdekében segítségemre volt Gabi, a környezetvédelmi ügyekben szakértőként velem dolgozó kollégám és Rita, a zöld frakció kampányosa.

Itt követhető vissza a twitteren

A Közérdekvédelmi Központtal bejelentést tettem az elhíresült örökmozgó-ügyben

Amint azt az atlatszo.hu nyomán a sajtó több helyen megírta, fél milliárd forintos uniós támogatást ítélt meg a Nemzetgazdasági Minisztérium egy általános iskolai fizikatanulmányokkal is átláthatóan értelmetlen fejlesztési projektre. Részben azért, mert többszörös visszaélés sejlik fel az ügylet mögött, részben mert a maga abszurditásában a magyar kormányzati pályáztatás állatorvosi lova, részben pedig mert fontosnak tartom, hogy mi magyarok felelősen használjuk fel a saját és uniós polgártársaink befizetett adójából finanszírozott támogatásokat, az illetékes uniós biztoshoz fordultam az ügy kivizsgálása érdekében.

A Népszava is írt a bejelentésemről.
Az Átlátszó cikke itt olvasható.

Interjú jelent meg velem a B1 blogon

Plakáttörvény, többsebességes Európa, uniós ügyészség, Közérdekvédelmi Központ, persze Paks2, a kvótaháború várható kimenetele, és sok egyéb érdekesség egy még felhasználóbarát hosszúságú beszélgetés keretein belül.

„És ne felejtse el, itt összesen 1297 menekültügyi kérelem elbírálásáról van szó; ami a magyar eljárásokban a pozitív döntések arányát figyelembe véve 100-200 oltalmazotti vagy menekültstátuszt jelentene. A statisztikák szerint ennek havonta a többszöröséről döntöttek a hatóságok 2016-ban, senkinek nem tűnne fel a kvótadöntés végrehajtása.”

Interjúm a B1 blogon, a kérdező Kardos Ernő.

Felszólalásom az unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló irányelv elfogadása kapcsán

Hosszú évek vajúdása után ma végre elfogadta az Európai Parlament az unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló irányelvet. Ez nem csak az uniós források korrupt felhasználásával szembeni hatékonyabb küzdelmet teszi lehetővé, hanem megnyitja az utat az áfa-csalások elleni uniós fellépés előtt is. Nem véletlen, hogy a Fidesz képviselői – az EPP frakció határozott politikai álláspontjával ellentétesen – nem szavazták meg a javaslatot.
Az irányelv ugyanakkor csak az első lépés: hatékony intézményekre, mindenekelőtt az Európai Ügyészségre is szükség van az eredményes végrehajtás érdekében. Amiből Magyarország természetesen szintén kimarad. Csak hogy ne legyenek kétségeink, hogy a közösségi érdekek valamint a csalók, tolvajok és korrupt gazemberek közül a Fidesz kinek a pártján áll, és kit védelmez.

Videó a parlamenti vitáról itt látható.

Fenntarthatóságot Európában!

 A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) egyetemes érvényű célok, melyek a mai világ kihívásaira válaszul születtek 2015-ben, és az egészséges környezetet, a társadalmi, gazdasági fejlődést, a jó kormányzást és a szegénység elleni küzdelmet szolgáló intézkedések új keretét adják minden ENSZ tagállam számára. Ezeknek a céloknak unió szakpolitikáiban (pl. klíma-, energiapolitikában), egyúttal a fogyasztási szokások alakulásában is tükröződnie kell.

Az Európai Parlament – a Bizottság közleményét alapul véve – saját kezdeményezésű jelentésben foglalkozott azzal, hogy az uniós szintű cselekvés megfelelő-e, az érintettek mennyire aktívak, a tagállami szakpoltikák mennyire tükrözik a célokat, hogyan lehet a végrehajtást, annak finanszírozását a különböző szinteken javítani.
A Parlament átfogó EU stratégiát sürget a témában. Én, mint árnyék jelentéstevő a plenáris ülésen újra felhívtam a figyelmet arra, hogy elengedhetetlen az uniós közpénzek, fejlesztési források, valamint a meglévő szakpolitikák SDG-kkel való összhangjának szisztematikus ellenőrzése, a hiányosságok, visszásságok kiküszöbölése. Emellett hangsúlyoztam, hogy a sérülékeny, marginalizált társadalmi csoportoknak, így a romáknak hathatós, kézzelfogható segítségre van szükségük, hogy méltó környezetben élhessenek és hozzáférhessenek az elemi szolgáltatásokhoz (víz, energia, egészségügy, oktatás), amelyek gyakran elérhetetlenek számukra a tagállamokban.

A vita a plenáris ülésről itt tekinthető meg

Hivatalos panaszt nyújtottam be az Európai Bizottságnak a civiltörvény miatt

A jogszabály súlyosan sérti az unió négy alapszabadságát, a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő és az áruk szabad áramlását. A „külföldről származó forrás” tisztázatlan definíciója pedig a törvény alkalmazása során súlyos jogbizonytalanságot eredményez, amely veszélyezteti a jogállamiságot. A jogszabály és a kormányzat kétszínűségét éppen az EU-s forrásokhoz viszonyulás mutatja meg: ha a kormány költ vagy oszt el uniós pénzt, akkor az nem minősül külföldinek, de ha bárki más dönt ugyanezekről a forrásokról, akkor az már külföldinek minősül és azt megbélyegzik. Valójában az igazi cél minden, a kormánytól független kezdeményezés, gondolat és szervezet megfojtása. A törvény uniós jogot sért azzal, hogy egyértelmű hátrányt szenvednek a külföldről származónak bélyegzett források, korlátozva ezzel többek között a tőke szabad áramlását. Azok a civil szervezetek járnak el az unió alapértékeihez és a magyar alkotmányossághoz hűen, amelyek akadályozzák a törvény végrehajtását. Bízom benne, hogy az uniós intézmények, a magyar és nemzetközi bíróságok még meg tudják védeni a magyar jogállamiság utolsó darabjait!
A levél itt olvasható.

Látogatócsoport

 Az Európai Parlament biztosította lehetőségek között különösen kedves a látogatócsoportok szervezése. Ez alkalommal Strasbourgban sikerült egy csoportot fogadnunk az ország minden részéről. Rövid egy ilyen látogatás, de részük volt magyar nyelvű városnézésben, megismerkedtek a parlament épületével, és a felszólalásom előtt össze tudtam velük futni egy vacsora erejéig is.