JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Romaügy

Magyarországon 6-800 ezres roma kisebbség él, döntően tartós munkanélküliségben és kitaszítottságban, előítéletektől körülvéve, a többségi társadalométól kategóriákkal elmaradó jóléti és népegészségügyi színvonalon. Tanuláshoz és munkához juttatásukban a különböző színezetű kormányok egyformán eredménytelenek, „megoldásként” a szegregált oktatást és a minimálbér felét biztosító közmunkát kínálják fel nekik. Faluszéli telepeiken rendszerint nincs vezetékes víz, csatorna és áram, az energiaszegénység hatványozottan sújtja őket, ki vannak szolgáltatva a gyakran ellenséges helyi hatalomnak, a szélsőjobb paramilitáris szervezeteinek és az uzsorásoknak. A gond nem csupán Magyarországé: küzdenek vele a térség új tagállamai, és a nyugati államok is. Ugyanakkor léteznek olyan programok, amelyek bizonyíthatóan kiutat jelentenek a nyomorból és a kilátástalanságból, ráadásul az etnikai feszültségek oldására is képesek. Munkatársam, Daróczi Gábor régóta dolgozik romák között, most például egy olyan projekten, amely a leszakadó területeken élő, elsősorban roma családokat segíti abban, hogy autonóm, a nagy rendszereknek minél kevésbé kiszolgáltatott életformára és közösségek létrehozására legyenek képesek. Támogatást kívánunk szerezni az Európai Parlamentben is az ilyen típusú, a fenntarthatóságot és a kiszolgáltatottság felszámolását párhuzamosan segíteni képes programoknak. Más ügyekben is aktívan szeretnénk képviselni a kiszolgáltatott roma közösségek érdekeit, együttműködve más képviselőkkel és szervezetekkel.

Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken érhető el: angol