unnamed (1)

Fenntarthatóságot Európában!

 A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) egyetemes érvényű célok, melyek a mai világ kihívásaira válaszul születtek 2015-ben, és az egészséges környezetet, a társadalmi, gazdasági fejlődést, a jó kormányzást és a szegénység elleni küzdelmet szolgáló intézkedések új keretét adják minden ENSZ tagállam számára. Ezeknek a céloknak unió szakpolitikáiban (pl. klíma-, energiapolitikában), egyúttal a fogyasztási szokások alakulásában is tükröződnie kell.

Az Európai Parlament – a Bizottság közleményét alapul véve – saját kezdeményezésű jelentésben foglalkozott azzal, hogy az uniós szintű cselekvés megfelelő-e, az érintettek mennyire aktívak, a tagállami szakpoltikák mennyire tükrözik a célokat, hogyan lehet a végrehajtást, annak finanszírozását a különböző szinteken javítani.
A Parlament átfogó EU stratégiát sürget a témában. Én, mint árnyék jelentéstevő a plenáris ülésen újra felhívtam a figyelmet arra, hogy elengedhetetlen az uniós közpénzek, fejlesztési források, valamint a meglévő szakpolitikák SDG-kkel való összhangjának szisztematikus ellenőrzése, a hiányosságok, visszásságok kiküszöbölése. Emellett hangsúlyoztam, hogy a sérülékeny, marginalizált társadalmi csoportoknak, így a romáknak hathatós, kézzelfogható segítségre van szükségük, hogy méltó környezetben élhessenek és hozzáférhessenek az elemi szolgáltatásokhoz (víz, energia, egészségügy, oktatás), amelyek gyakran elérhetetlenek számukra a tagállamokban.

A vita a plenáris ülésről itt tekinthető meg