Hivatalos panaszt nyújtottam be az Európai Bizottságnak a civiltörvény miatt

A jogszabály súlyosan sérti az unió négy alapszabadságát, a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő és az áruk szabad áramlását. A “külföldről származó forrás” tisztázatlan definíciója pedig a törvény alkalmazása során súlyos jogbizonytalanságot eredményez, amely veszélyezteti a jogállamiságot. A jogszabály és a kormányzat kétszínűségét éppen az EU-s forrásokhoz viszonyulás mutatja meg: ha a kormány költ vagy oszt el uniós pénzt, akkor az nem minősül külföldinek, de ha bárki más dönt ugyanezekről a forrásokról, akkor az már külföldinek minősül és azt megbélyegzik. Valójában az igazi cél minden, a kormánytól független kezdeményezés, gondolat és szervezet megfojtása. A törvény uniós jogot sért azzal, hogy egyértelmű hátrányt szenvednek a külföldről származónak bélyegzett források, korlátozva ezzel többek között a tőke szabad áramlását. Azok a civil szervezetek járnak el az unió alapértékeihez és a magyar alkotmányossághoz hűen, amelyek akadályozzák a törvény végrehajtását. Bízom benne, hogy az uniós intézmények, a magyar és nemzetközi bíróságok még meg tudják védeni a magyar jogállamiság utolsó darabjait!
A levél itt olvasható.