Környezetpolitika

1428814_72796181

A szakpolitikai munkám egyik fő területe a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban (ENVI) végzett tevékenységem lesz, amit a frakció bizalmából a testület első alelnökeként végezhetek. Mivel az EU-n belül talán a környezetvédelemben a legerősebbek az uniós hatáskörök, valamint itt érezhetők leginkább az egységes uniós szabályozás pozitív hatásai, ezt a munkát különösen fontosnak és testhezállónak érzem.

A Bizottságban élelmiszerbiztonsági, GMO-s, hulladékos és egyéb kérdéseken túl, Verespatak és a ciános nemesfémbányászat-technológiák témájával, emellett az európai GMO-mentes övezetek kialakításával is szeretnék foglalkozni. Mindemellett önálló kezdeményezésekkel szeretnék élni a jövő nemzedékek képviseletét ellátó, korábban Magyarországon is működő ombudsmani rendszer európai meggyökereztetésével kapcsolatban.

Az említett ügyekben a magyar ismereteket illetve tapasztalatokat európai dimenzióban lehet hasznosítani, és az eddig hiányzó megoldások is uniós léptékben születhetnek meg. Jelenleg az EU az egyetlen olyan gazdasági térség a világban, ahol reális esély van arra, hogy az energiatermeléshez kapcsolódó üvegházgáz-kibocsátás tartós csökkenése mellett a tartós gazdasági jólét is megvalósítható legyen. Ehhez azonban a jelenleginél ambiciózusabb és az uniós illetve a tagállami politikákat mélyebben átható, mindenkire kötelező klímacélok kellenek. Továbbá célorientáltabb támogatási rendszerekre és szigorúbb szankciókra van szükség, annak érdekében, hogy a nagy széndioxid-lábnyomú ipari termelés más kontinensekre történő kiszervezését is megakadályozzuk.

Az, hogy 2015-ben Párizsban egy újabb terméketlen klímacsúcs, vagy érdemi előrelépést hozó klímakonferencia lesz-e, jelentős részben az EU eltökéltségén, másokkal és önmagával szembeni igazságosságán és innovatív hozzáállásán múlik.

A fő kérdés tehát az, hogy Európának vannak-e világos elképzelései, és olyan mintái, amelyeket mások elé példaként állíthat.

Legfrissebb bejegyzések a témában

ELD plenáris felszólalás

ELD plenáris felszólalás

A környezeti felelősségről szóló 2004/35/ EK irányelv kulcsfontosságú, fő célja a „szennyező fizet” elvre alapozott, átfogó környezeti felelősségi rendszer kialakítása..