JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Az Európai Tanács 2016. március 17–18-i ülésének előkészítése és az EU–Törökország csúcstalálkozó eredménye c. vitához való írásbeli hozzászólás

Ma Európában egy elhúzódó menekültválság tanúi vagyunk, amely velünk lesz még egy ideig. A háború sújtotta területeken a konfliktus nem látszik megoldódni és tartós válsággócok alakultak ki. A menekültek száma nem fog csökkeni. Erre csak közös európai szinten adhatunk megfelelő. Az erőnk a közös fellépésen is múlik,  aminek egyik alapfeltétele az együttműködés. Minden, a közös fellépést aláásó partizánakció a sikeres közös cselekvés erejét ássa alá és tartós károkat okoz az egész európai közösségnek, beleértve a különutasakat is.

A baj az, hogy hétfőn este Magyarország nemcsak az Európai szolidaritást rúgta fel, hanem nagyon  komoly károkat okozott az egész uniónak,  jelentősen gyengítve külső tárgyalási pozicióját. Tehát most rosszabb a helyzet  a tagállamokban, beleértve Magyarországot is.

A tagállamok nem tudnak egyedül megküzdeni a krízissel. Ha nem segítünk, azzal újabb válsággócokat hozhatunk létre közel határainkhoz, még közelebb húzva magunkhoz a problémát, ahelyett, hogy a gyökereinél próbálnánk orvosolni. Ma Görögország, előtte Olaszország nézett szembe a menekültek áradatával. Most őket hagyjuk magukra, legközelebb más bajban lévő tagállamot, amelynek a problémáit közösen kellene  megoldanunk?  És ha az én hazámról lesz szó? Ki fog segíteni?

Ez a  magyar fellépés súlyosan ártott európaiaknak és magyaroknak egyaránt. Ha így folytatjuk, egyedül maradunk majd a világban, amikor mi kerülünk bajba.