JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Jövő nemzedékek jogai: a hazai példa alapján európai intézmény?

Jávor Benedek európai parlamenti képviselő kezdeményezésére és elnökletével a jövő nemzedékek jogainak európai uniós szintű képviseletének lehetséges módjairól tanácskoztak Brüsszelben.

Az egyeztetés EP-képviselők, a magyar Alapvető Jogok Hivatalának jövő nemzedékek ügyével foglalkozó képviselője, a téma neves szakértői, szakpolitikai és jogi elemzők részvételével zajlott, továbbá képviseltette magát Karmenu Vella környezetvédelmi, tengerügyi és halászati és Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosok kabinetje is.

A konstruktív szakmai egyeztetésen a csoport áttekintette az ügy történeti vonatkozásait és egyes országok, köztük Magyarország működő intézményeinek tapasztalatait, majd az uniós szintű képviselet megalapozásáról, lehetséges formáiról, a kapcsolódó kihívásokról és hasznáról cseréltek eszmét.

Jávor Benedek beszédében kiemelte, hogy a jövő nemzedékek jogainak és szükségleteinek megfelelő képviselete érinti, de túlmutat az ifjúságvédelem, a fenntartható fejlődés, az örökségvédelem témakörén, egyszerre demokratikus és emberi jogi kérdés. A többi résztvevő is az ügy témakörökön, szakpolitikákon átívelő jellegét hangsúlyozta, és rövid-, és középtávon is megoldást sürgetett.

A lehetséges előnyök között említették az uniós értékek megerősödését, a tagállami, uniós és nemzetközi célkitűzések hatékonyabb, eredményesebb megvalósítását, az EU intézményrendszerének modernebbé válását és a civil társadalomban felhalmozódott tudás jobb érvényesülését.

A magyar képviselő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi képviselet nélküli jövő nemzedékek érdekeinek uniós megjelenítésének igényével a többség egyetért, ugyanakkor annak formája nem eldöntött. Az azonban bizonyos, hogy a jelenlegi szakpolitikai eszközök és a kormányzási struktúrák jobb összehangolására, átláthatóságra és a hatékonyság javítására van szükség.

Jávor Benedek a továbbiakban is határozott lépéseket tesz azért, hogy az uniós szintű döntéshozásban a hosszú távú hatásokat – beleértve a még meg született generációkra vonatkozóakat is – jobban mérlegeljék, és a jövő nemzedékek tisztességes élethez való joga biztosított legyen.

Brüsszel-Budapest, 2015. április 23.
Jávor Benedek európai parlamenti képviselő