JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Az EB vizsgálja az egyházi oktatási intézmények célzott támogatását uniós forrásokból

2015 elején a Magyar Kormány pályázati kiírást tett közzé a Társadalmi Operatív Programban az egyházak köznevelési feladatainak támogatására melynek célja a bevett egyházak intézményfenntartói szerepkörének erősítése a fenntartásukban álló köznevelési intézmények feletti irányítói és felügyeleti módszerek és eljárások felülvizsgálatával, kiterjesztésével, illetve irányítási, módszertani, minőségbiztosítási kompetenciáinak fejlesztésével.

Ezzel kapcsolatos írásbeli kérdésemre válaszul a Bizottság nevében Navracsics Tibor oktatási biztos jelezte, hogy vizsgálja, hogy a szóban forgó pályázati kiírás megfelel-e az operatív program szabályainak és célkitűzéseinek, valamint az Alapjogi Chartának. Kérdéses, hogy összeegyeztethető-e az előírásokkal, hogy uniós közpénzt célzottan csak egyházi fenntartású intézmények vehessenek igénybe, kizárva a támogatottak köréből mind az állami, mind például az alapítványi iskolákat. Ez különösen fontos, mivel az elmúlt időszakban tapasztalható szegregációs oktatáspolitikai fordulatban kiemelt szerepet vállaltak egyes egyházi fenntartású oktatási intézmények és elfogadhatatlannak tartom, hogy a Bizottság az Alapszabály esélyegyenlőségi cikkelyének érvényesülését kifejezetten hátráltató intézkedéseket vagy iskolafenntartókat európai közpénzből finanszírozzunk.

Az Európai Roma Stratégia hangsúlyozza a tagállamok felelősségét a minőségi valamint a szegregációmentes oktatáshoz való hozzáférés biztosításában és  Magyar Kormány által elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia is úgy fogalmaz, hogy a szegregáció csökkentése kiemelt terület kell legyen, elfogadhatatlan, hogy EU-s forrásokat költsünk erre.

 

A kérdés: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-001480+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu

A biztos válasza: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-001480&language=HU

 

Photo: Francis Bourgouin/Flickr/Creative Commons License

Jövő nemzedékek jogai: a hazai példa alapján európai intézmény?

Jávor Benedek európai parlamenti képviselő kezdeményezésére és elnökletével a jövő nemzedékek jogainak európai uniós szintű képviseletének lehetséges módjairól tanácskoztak Brüsszelben.

Az egyeztetés EP-képviselők, a magyar Alapvető Jogok Hivatalának jövő nemzedékek ügyével foglalkozó képviselője, a téma neves szakértői, szakpolitikai és jogi elemzők részvételével zajlott, továbbá képviseltette magát Karmenu Vella környezetvédelmi, tengerügyi és halászati és Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosok kabinetje is.

A konstruktív szakmai egyeztetésen a csoport áttekintette az ügy történeti vonatkozásait és egyes országok, köztük Magyarország működő intézményeinek tapasztalatait, majd az uniós szintű képviselet megalapozásáról, lehetséges formáiról, a kapcsolódó kihívásokról és hasznáról cseréltek eszmét.

Jávor Benedek beszédében kiemelte, hogy a jövő nemzedékek jogainak és szükségleteinek megfelelő képviselete érinti, de túlmutat az ifjúságvédelem, a fenntartható fejlődés, az örökségvédelem témakörén, egyszerre demokratikus és emberi jogi kérdés. A többi résztvevő is az ügy témakörökön, szakpolitikákon átívelő jellegét hangsúlyozta, és rövid-, és középtávon is megoldást sürgetett.

A lehetséges előnyök között említették az uniós értékek megerősödését, a tagállami, uniós és nemzetközi célkitűzések hatékonyabb, eredményesebb megvalósítását, az EU intézményrendszerének modernebbé válását és a civil társadalomban felhalmozódott tudás jobb érvényesülését.

A magyar képviselő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi képviselet nélküli jövő nemzedékek érdekeinek uniós megjelenítésének igényével a többség egyetért, ugyanakkor annak formája nem eldöntött. Az azonban bizonyos, hogy a jelenlegi szakpolitikai eszközök és a kormányzási struktúrák jobb összehangolására, átláthatóságra és a hatékonyság javítására van szükség.

Jávor Benedek a továbbiakban is határozott lépéseket tesz azért, hogy az uniós szintű döntéshozásban a hosszú távú hatásokat – beleértve a még meg született generációkra vonatkozóakat is – jobban mérlegeljék, és a jövő nemzedékek tisztességes élethez való joga biztosított legyen.

Brüsszel-Budapest, 2015. április 23.
Jávor Benedek európai parlamenti képviselő