JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Európai Parlamenti jelentés készül a körkörös gazdaságról – fontos lépés a fenntarthatóság irányába

A körkörös gazdaság az erőforrás pazarló kitermelni-felhasználni-kidobni logikával szöges ellentétben zárt anyagciklusokon, a termelési és más gazdasági folyamatok optimalizálásán, illetve a hulladékok visszaforgatásán alapuló elképzelés, aminek többszörös haszna van az Európai Unió országaiban: jelentősen kisebb lesz a külső erőforrásigényünk, rengeteg kiadást lehet megtakarítani, egyúttal munkahelyeket teremteni és nem utolsó sorban a környezeti terhelésünket csökkenteni.

Az Európai Bizottság idén év végéig egy új körkörös gazdaság javaslatcsomagot ígér, s ezzel összefüggésben az Európai Parlamentben jelentés készül. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban én voltam felelőse a jelentéshez tartozó vélemény elkészítésének. A bizottság nagy többséggel (53 igen és 8 nem szavazattal) megszavazta a véleményt, és ez a siker reményeim szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Parlament erős jelzést küldjön a Bizottság felé, miszerint egy átfogó, ambiciózus, számszerű célokkal bíró javaslatcsomagra van szükség.

A vélemény számos alapelvet, illetve cselekvési területet lefed. Az alapelvek közül kiemelném az erőforrás-használat gazdasági növekedéstől való abszolút szétválasztását, a toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok létrehozását, az erőforrások többszörös, kaszkádszerű használatát, illetve a hulladékhierarchiában való elmozdulást, ami a hulladékok megelőzését és minél teljesebb hasznosítását, a hulladéklerakás és –égetés visszaszorítását eredményezi.

A cselekvési irányok közül fontosnak tartom megemlíteni a különböző hulladékáramok (pl. építési/bontási hulladék, elektronikai hulladék, élelmiszer-hulladék) megfelelő kezelését, a nagyobb arányú újrahasználat és az újrahasználatra való előkészítés számszerű célokkal való elősegítését. Emellett a termelési, gazdasági folyamatok újragondolása, fenntarthatóbbá tétele is kulcskérdés, ezért fontos például a tartós, könnyen javítható termékeket – és minimális, újrahasznosítható csomagolást – biztosító terméktervezés, a tervezett elavulás ellen ható jótállási és javítási kötelezettségek bővítése, a kiterjesztett gyártói felelősség kereteinek javítása. Aktívan kell segíteni a fenntartható anyaggazdálkodást, a másodnyersanyagok kereskedelmét, az ipari szimbiózisok, együttműködések létrejöttét. Mindehhez megfelelő pénzügyi ösztönzőket kell társítani, többek között az erőforráspazarló tevékenységek díjait megemelni, a környezetileg káros támogatásokat pedig kivezetni.

Bízom az Európai Bizottság és minden érintett belátásában – egy új, átfogó, jogilag is kötelező elemekkel és megfelelő finanszírozással bíró körkörös gazdaság javaslatcsomagot sürgetek, ami mind a térség versenyképességét, mind az élhető környezetet szolgálja.

Jávor Benedek európai parlamenti képviselő