JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Párbeszéd – A kormány a következő iszapkatasztrófára vár

Nem tudjuk mire vélni a kormányzati tétlenséget a környezeti katasztrófák megelőzésével kapcsolatban: a hét éve történt vörösiszap-baleset óta  keveset tettek, ami a hasonló krízisek kockázatát csökkentené. A Párbeszéd szerint a vétkes tétlenség miatt a kormányra hárul a felelősség a jövőben esetlegesen bekövetkező környezeti haváriákért.

2010 október negyedikén szakadt át az ajkai vörösiszap-tároló gátja. A tíz emberéletet követelő, példátlan szennyezéssel járó baleset óta nem csak azt tudjuk, hogy a hazai hatósági és szabályozási rendszer most se nagyon lenne képes megvédeni az embereket a hasonló katasztrófáktól, amelyek költségei ismét az adófizetőket terhelnék, hanem azt is, hogy az Orbán-kormány-szerint ez így van rendjén. Annak idején a kabinet alighanem maga is hozzájárult a balesethez, hiszen nem sokkal előtte szervezték át az ellenőrző hatóságokat, pártkatonákat ültetve a szakértők helyére – azóta pedig gyakorlatilag fel is számolták a környezetvédelmi hatóságokat.

Ennél is súlyosabb vétek azonban, hogy semmilyen következtetést nem vontak le az esetből. Az eltelt hét év során többször is leszavazták a Párbeszédnek a nemzetközi jó gyakorlatok alapján összeállított, a kötelező környezeti felelősségbiztosítás és biztosítékadás bevezetését célzó törvényjavaslatát (amely a nagy környezeti kockázatú cégek tulajdonosait érdekeltté tenné a megelőzésben, baj esetén pedig levenné a pénzügyi terheket az adófizetők válláról), mindenfajta érdemi magyarázat nélkül. Még a folyosói beszélgetésekben is csak annyi hangzott el, hogy Orbán Viktor a gazdasági fejlődést félti a környezetvédelmi szabályoktól – mintha létezne fenntartható gazdaság a környezeti értékek megóvása nélkül.

A Párbeszéd szerint itt az ideje, hogy a magyar környezeti szabályozás is elérkezzen a XXI. századba: a törvényeknek és a hatóságoknak nem az egyre inkább Fidesz-közelbe sodródó nagy környezetszennyezők anyagi érdekeit, hanem a társadalom és az egészséges környezet szempontjait kell szolgálniuk. Hiba az is, hogy a vörösiszap-baleset valódi felelőseit futni hagyták – az viszont megengedhetetlen, hogy semmit sem hajlandók tenni az Illatos úttól a Hortobágyig sokfelé megtapasztalt katasztrófaveszély mérsékléséért. A magyar kormány tétlensége miatt az európai szabályozás szigorítása az egyetlen esély a kockázatok mérséklésére, ezért minden eszközzel folytatom az erőfeszítéseket, amelyeket a vonatkozó uniós környezeti felelősség irányelv megújításáért eddig is kifejtettem.

Brüsszel-Budapest, 2017 október 4.

                               Jávor Benedek európai parlamenti képviselő

(Kép forrása: kettosmerce.blog.hu)

Uniós GMO szabályozás

Az Európai Parlament határozott, környezeti szempontból szigorú állásponttal kezdi meg a háromoldalú tárgyalást a Bizottsággal és a Tanáccsal a készülő új európai GMO-szabályozásról, miután a Parlament Környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottsága ma elfogadta a jogszabálytervezetre vonatkozó parlamenti pozíciót.

Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért EP-képviselője által kezdeményezett és most megszavazott módosító javaslatok érdemben csökkenthetik a mezőgazdasági géntechnológia használatával kapcsolatos kockázatokat, ideértve a határon átnyúló szennyezéseket. Egy új pénzügyi felelősségi rendszer garantálná, hogy a GMO termelők viseljék az esetleges szennyezésekből eredő költségeket.

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottsága ma szavazott az új európai GMO szabályozási tervezetről és a kapcsolódó módosító indítványokról, többek között a Jávor Benedek által kezdeményezett, szigorítást célzó módosítókról.

A Parlament határozott, környezeti, természetvédelmi és egészségügyi szempontból szigorú állásponttal tárgyalja tovább a jogszabálytervezetet. A parlamenti ajánlás jelentősen erősítené a tagállamok pozícióját, mivel az engedélyeztetési eljárásban nem engedne meghatározó szerepet a biotechnológiai vállalatoknak. A GMO termesztés tiltásának alapjául szolgáló indokok köre is kibővülne, jogilag megalapozottabbá válna. Magyarország GMO moratóriumának fenntartása szempontjából ez különösen fontos.

A Jávor Benedek által kezdeményezett, a képviselőcsoportok közötti kompromisszumos javaslatként elfogadott módosítás szigorú követelményeket fogalmaz a génmódosított és nem GM növények együtt-termesztésére vonatkozóan, amely nemcsak tagállamon belüli kockázatokat, hanem a határon átterjedő hatásokat is kezeli. Az utóbbira vonatkozóan bizottsági ajánlások fogják segíteni az intézkedések hatékony végrehajtását, hogy a GMO-mentes országok hatékonyan távol tudják tartani a szomszédos tagállamokból átterjedő szennyezéseket.

Ezen túlmenően a bizottság a GMO-k alkalmazásával összefüggően olyan kötelező pénzügyi felelősségi rendszer kialakítását is támogatta, amely a GMO termelő vállalatokra hárítaná a GMO-k kibocsátása vagy forgalomba hozatala nyomán esetleg bekövetkező nemkívánatos szennyezés, károkozás terhét. Ez azért lényeges, mert jelenleg – ahogyan azt számos magyarországi eset is mutatja – az ilyen költségeket a vétlen fél fedezi (vagyis a hatóság, a károsult, hagyományos vagy biogazdálkodást folytató termelők, illetve az adófizetők).

Az Európai Parlament kifejezte a GMO-termesztés korlátozására, tiltására vonatkozó álláspontját, most a Tanácson, illetve a magyar kormányon a sor, nekik kell lépniük a megfelelő megállapodás érdekében.

PM Sajtó