JÁVORT Az EU-BA!

Támogasd Te is küzdelmünket a zöld és igazságos jövőért!

Glifozát-saga – Jávor Benedek beszámolója Darvas Béla írásában

Darvas Béla az Átlátszó blogján számolt be a glifozát újbóli jóváhagyása körül kialakult vitáról. Írásában Jávor Benedek beszámolója is olvasható az ügyben tartott európai parlamenti szavazásról:

 

2016. április 13-án szavazott az Európai Parlament (EP) a glyphosate engedélyezésével kapcsolatban. Az EP Környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának (ENVI) egyértelműen elutasító álláspontja a plenáris szavazásra benyújtott számtalan módosító indítvány megszavazásával jelentősen megváltozott. A képviselők a glyphosateengedélyezésének elutasítása helyett végül hét évre, de széleskörű korlátozásokkal jóváhagyó dokumentumot támogatta.

A növényvédő szerek európai engedélyezése az EB kezében van, amely az EU Élelmiszer-biztonsági Hivatala (EFSA) véleménye alapján hozza meg döntését. A glyphosate engedélye 2016 nyarán lejár, így azt újra kell engedélyezni, ha továbbra is használni akarjuk. A benyújtott engedélykérelemről az EB megkérdezte az EFSA-t, amely támogató állásfoglalást tett közzé: szerintük a glyphosate egészségügyi vagy környezeti kockázatai nem bizonyíthatóak. Az EB ez alapján a szer újraengedélyezésére készült, ám közbejött az IARC minősítése.

WHO szakügynöksége a glyphosate-ot rákkeltéssel gyanúsítja. Az EFSA döntését illetően számos eljárási furcsaság felmerült. A tanácsadóinak függetlenségét illetően az EFSA nem tudta meggyőzően bizonyítani, hogy az általa használt tanulmányok szerzői, valamint a biotechnológiai/agrokémiai ipar között nincs összefonódás. Nem véletlenül, ugyanis ezek az ipar által megrendelt munkák voltak. A tanulmányok jó része meglehetősen elavult módszerekkel készült, ráadásul egy részüket az EFSA nem hozhatja nyilvánosságra, hiszen ipari tulajdont képeznek. Mindemellett az EFSA egyik igazgatósági tagja, Székács András munkatársaival együtt olyan eredményeket hozott nyilvánosságra, amelyek alapján a rákkeltő hatás mellett egy további kockázat is felmerült: a hatóanyag és formázóanyagának hormonmoduláns hatása.

Ezek az ellentmondások késztették arra az ENVI-t, hogy ellenvéleményt fogalmazzon meg. Az ENVI álláspontja szerint nem tisztázott kellőképpen a glyphosate rákkeltő természete, egymásnak ellentmondó adatok, eljárási bizonytalanságok tapasztalhatók, ezek fényében pedig – az EU környezetpolitikájának alapját jelentő elővigyázatosság elvét figyelembe véve – nem lehet engedélyezni a glyphosate-ot. Legkivált nem megszorítások nélkül 15 évre, amire az EB készül.

Külön érdekesség, hogy a hormonmoduláns hatás miatt az EB egészségügyi biztosa, Vytenis Andriukaitis is kétségeket fogalmazott meg. Olyannyira, hogy kiegészítő vizsgálatokat kért az engedélykérőtől ennek a kérdésnek a tisztázására – ám csak 2016. augusztus 1.-i határidővel. Azaz akkorra, amikor a glyphosate engedélyét az EB várhatóan már kiadja, anélkül, hogy birtokában lennének a hormonmoduláns hatással kapcsolatos vizsgálati eredmények. Erre a problémára Andriukaitis biztos a zöld frakcióban április 12-én tartott meghallgatáson a kérdésemre nem válaszolt. Pedig meggyőződésem, hogy addig nem szabad engedélyt kiadni, amíg meggyőző bizonyítékok nem támasztják alá a szer ártalmatlanságát, és amíg az erre vonatkozó vizsgálatok le nem zárulnak.

Az eredeti ellenvélemény mellett kitartó „Zöldek”, és néhány további kisebb frakció alulmaradt: az ENVI véleményét szétszedő módosító indítványok sora kapott többségi támogatást. Az ECRfrakció (a brit konzervatívok és a lengyel kormánypárt, a PiS alkotta szövetség) már az ENVI-ben is megpróbálta megakadályozni az ellenvélemény elfogadását, ott azonban kisebbségben maradtak. A plenáris ülésen azonban a néppárt (EPP) és a szocialista (S&D) frakció többsége a felpuhított állásfoglalás mellé állt, a liberálisok (ALDE) is megosztottá váltak – miközben paradox módon az ECR egy része még így is túl korlátozónak tartotta az állásfoglalást, és végül nem szavazta meg azt.

Az elfogadott dokumentum 15 év helyett hét évre rövidítené az engedélyt, a glyphosatealkalmazását korlátok közé szorítaná: lényegében csak a professzionális mezőgazdasági alkalmazását engedélyezné, így kiszorítaná a glyphosate-ot a kiskertekből, városi parkokból, és nem engedné meg az állományszárításra való használatot. „Jobb, mint a semmi” alapon a „Zöldek” végül tartózkodtak az így legyengített dokumentum szavazásánál.

Személy szerint én a korlátozásokat tartalmazó állásfoglalás parlamenti elfogadását elhibázott lépésnek tartom, ezért nemmel szavaztam. A hét éves engedélyezés elfogadhatatlanul hosszú.

Az ENVI által előterjesztett, és az EP által megszavazott ellenvélemény – szemben más esetekkel – nem kötelező érvényű. Az EP nem részese hivatalosan az engedélyezési eljárásnak, a vétója, vagy véleménye jogilag nem kötelező érvényű az EB számára. Az EB az EP állásfoglalásával a zsebében úgy dönt az engedélyezésről, ahogy neki tetszik. Tartok tőle, hogy az EP üzenetét az EB nem úgy fogja érteni, hogy milyen korlátozásokat muszáj alkalmaznia. Sokkal inkább úgy, hogy végül az EP is meghajolt a biotechnológiai és növényvédő szeres lobbi előtt, szabad utat engedve a glyphosate engedélyezésének. Ehhez a magam részéről nem kívántam hozzájárulni.

 

(Kép forrása: atlatszo.hu)

Csernobil ’30: az atomipar nem tanul semmiből

Harminc évvel ezelőtt repült a levegőbe a csernobili atomerőmű reaktorcsarnokának teteje, és az egymás után bekövetkezett két robbanás örökre megváltoztatta a történelmet, a nukleáris technológiához való viszonyunkat és az európai emberek biztonságérzetét. Nem változott viszont az atomipar hozzáállása: ma is ugyanazokat a féligazságokat és teljes hazugságokat szajkózzák az atomenergiával kapcsolatban, a felelősségükről pedig továbbra sem vesznek tudomást.

Másfél magyarországnyi terület vált sugárszennyezetté, ötmillió ember él ma is szennyezett területen, 200 milliárd dollárnyi kár keletkezett, több tízezerrel nőtt a sugárzással összefüggő daganatos megbetegedések gyakorisága, 40 ezer rendkívüli abortuszra került sor a baleset utáni hetekben, a halálozások nagyságrendjét szakmai becslések tízezresre teszik – ezek a számok határozzák meg az 1986-os csernobili atomkatasztrófa gyászos mérlegét. A kezelhetetlen katasztrófa jelentősen hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához, Ukrajna azóta sem tudott kilábalni az akkor kezdődött gazdasági válságból, az ukrán állam sem a környezeti kárelhárításra, sem az áldozatok kárpótlására vonatkozó kötelezettségeit nem tudja teljesíteni nemzetközi segítség nélkül.

Csernobilban nem csak egy atomerőmű dőlt össze, de a biztonságos atomenergia-használat mítosza is megrendült. Az iparnak és a tudománynak ötlete sincs, mit lehetne kezdeni az összeolvadt, ma is durván sugárzó reaktormaggal, a széttört fűtőanyaggal és grafittal – ugyanúgy egyébként, ahogyan Fukusima esetében sincs megoldás a problémák jó részére, köztük a felhalmozódott sugárszennyezett víz kezelésére. Kiderült, hogy a súlyos atombalesetek hatásainak végleges felszámolására, a biztonság garantálására az emberiségnek nincs eszköze – ezt a tényt ma már egyedül az atomipar vitatja, érvek nélkül. Az is világossá vált, hogy a balesetek kárait mindig a társadalom viseli, várhatóan évszázadokon-évezredeken keresztül.

A PM szerint a csernobili baleset nem csak a nukleáris energiatermelés elnyújtott agóniáját indította el, de arra is rámutatott, hogy az atomenergia-használat a technológia jelenlegi szintjén összeegyeztethetetlen a fenntarthatósággal. Az ismétlődő súlyos balesetek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint is részei az atomipar mindennapjainak. A kiutat nem új, más típusú kockázatokat hordozó atomerőművek építése, hanem az energiahatékonyságra és a zöldenergiára épülő energiarendszer kialakítása jelenti. Egy újabb atomrobbanás lehetőségeit nem beárazni, hanem kizárni kell, ehhez azonban meg kell válni az egyre anakronisztikusabb atomerőművektől

Brüsszel-Budapest, 2016. április 26.

Jávor Benedek európai parlamenti képviselő

 

Az évforduló alkalmából a Zöldek egy videóban hívják fel a figyelmet az atomenergia veszélyeire (magyar felirat választható):

 

Danny Cooke, a CBS News akkori munkatársa pedig 2014-ben járt a katasztrófa által sújtott észak-ukrajnai Pripjatyban és készített kollégiával együtt lenyűgőző kisfilmet az elhagyott városról:

 

 

(kép forrása: en.wikipedia.org)

Halállistás intézmények – a PM az Európai Bizottsághoz fordul

Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyaországért európai parlamenti képviselője levélben fordult az Európai Biztottsághoz a felszámolásra és beszántásra váró közigazgatási intézmények ügyében, melyek közül több is az Unió által finanszírozott projekteket indított el az előző programozási időszakban. A képviselő az Unió regionális politikáért felelős főigazgatójánál érdeklődik, hogy adott-e a tájékoztatást a magyar kormány az Európai Bizottságnak a tervezett változtatásokról. Egyben felteszi a kérdést, hogy az átszervezések nyomán veszélybe kerülhetnek uniós pénzek?

A tavaly bejelentett bürokráciacsökkentő csomag értelmében a kormány számos közigazgatási intézményt ítélt teljes, jogutód nélküli felszámolásra, míg másokat különböző minisztériumokba és tárcákba tervez beolvasztani. Jávor Benedek, a PM EP-képviselője azonban aggályosnak tartja, hogy ezen intézmények közül nem egy olyan van, amely a 2007-13-as programozási időszakban EU-s finanszírozású pályázatot nyert el. 

A beszántásra váró intézmények között  ráadásul – a sajtóhírek szerint – sok olyan is található, amely az Államreform Operatív Porgram (ÁROP) keretein belül nyert pályázatot. Mivel az uniós pályázati szerződések számos esetben intézményfenntartási, illetve a programok hosszú távú folytatásával kapcsolatos kötelezettségeket is tartalmaznak, felmerül a gyanú, hogy a magyar közigazgatást minden szakmaiságot nélkülözően megtizedelő átszervezés egyben uniós kötelezettségvállalásokat is sérthet. Mindez felveti annak a kérdését, vajon nem forog-e kockán ezeknek a projekteknek a sikeres lezárása, és nem eredményezhet-e az átszervezés olyan uniós eljárásokat, amelyeknek a végén Magyarországnak jelentős összegű EU-s támogatást kell majd visszafizetnie? 

 

 

Jávor Benedek az EU regionális politikájáért felelős főigazgatójának címzett levele alább olvasható:

 

Tisztelt Főigazgató Úr,

A magyar kormány tavaly jelentett be egy bürokráciacsökkentő csomagot, mely a közszféra számos területét érintő lépéseket tartalmaz. A változtatások keretében a kormány úgy döntött, hogy bizonyos közigazgatási intézményeket jogutód nélkül teljesen felszámol, míg másokat minisztériumokba vagy tárcákba olvaszt be. 

A felszámolásra, illetve beolvasztásra szánt intézmények tervezett listájának áttanulmányozása után, úgy találtuk, hogy számos teljes felszámolásra ítélt intézmény EU-s finanszírozású operatív programokban vett részt a 2007-13-as programozási időszak alatt. Ezen túlmenően számos beolvasztásra tervezett intézmény ÁROP-támogatásban is részesült ugyanebben az időszakban.

Aggályosnak tartjuk, hogy az intézmények által vállalt bizonyos projektek befejezése és sikeressége most bizonytalanná vált, különös tekintettel azokra az intézményekre, melyek várhatóan teljes felszámolás alá kerülnek. Kérdéses számunkra az is, hogy az uniós támogatási szerződésekben vállalt intézményfenntartási kötelezettségek, illetve a programok folytatásával kapcsolatos vállalások teljesülnek-e az átszervezések során?

Mindezek miatt az alábbi kérdések szíve megválaszolását kérem: 

  • Tájékoztatta-e a Bizottságot a magyar kormány a tervezett változtatásokról? 
  • Amennyiben igen, vizsgálta-e a Bizottság, hogy az átszervezések során teljesülnek-e az intézményfenntartással és a programok folytatásával kapcsolatos kötelezettségek?
  • Aggályosnak találta-e a Bizottság ezeket a fejleményeket? 
  • Elképzelhető-e a Bizottság szerint, hogy a programfenntartási kötelezettségek elmaradása esetén a korábbi projektek uniós finanszírozása vitaponttá válhat a magyar fél és az Európai Bizottság között? i
  • Veszélybe kerülhet-e a 2007-13-as programozási időszakban az érintett intézmények által megvalósított EU-s projektek lezárása? 

 

(Kép forrása: filmintezet.hu)

PM: A Panama-akták után itt vannak a Rajna-papírok!

A Párbeszéd Magyarországért tudomása szerint Észak-Rajna-Vesztfália Pénzügyminisztériuma 2016.április 14-én bejelentette, hogy olyan magánszemélyek és vállalatok által fenntartott svájci bankszámlákra vonatkozó információk birtokába jutottak, melyekkel kapcsolatban alaposan feltételezhető, hogy adóelkerülés céljából kerültek összegek az alpesi ország pénzintézeteihez. Dokumentumaik szerint a számlákon összesen 101 milliárd svájci frankot helyeztek el húsz európai országban honos magánszemélyek és vállalatok. A német hatóság adatai szerint magyar számlatulajdonosok is érintettek: 2006-ban 383 millió, 2008-ban 421 millió svájci frankot (mai árfolyamon 109, illetve 120 milliárd forintot) tartottak a vizsgált számlákon. 

Jávor Benedek, a PM EP-képviselője levélben fordult Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez, illetve Tállai Andráshoz, az adóhatóságot felügyelő államtitkárhoz, azt tudakolva, hogy a magyar kormány megkapta-e a német hatóság tájékoztatását, és indult-e vizsgálat az érintett számlákhoz köthető esetleges adóelkerülések feltárása érdekében. Jávor szerint a német hatóság által közzétett információk a magyar adóalanyok által svájci számlákon őrzött összegek dinamikus bővülését mutatják még a pénzügyi válság közepette is, ezért feltételezhető, hogy azóta ezek az összegek még tovább híztak. Ezért az EP-képviselő azt kéri a magyar kormánytól és az adóhatóságtól, hogy folytassanak le szigorú vizsgálatot az ügyben, és szabjanak ki megfelelő szankciókat azokra, akik bizonyíthatóan nem fizettek adót jövedelmeik után. Egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormány a közelmúltban olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek gyakorlatilag rendszerszinten teszik lehetővé az adózatlan és külföldre menekített jövedelmek minimális adózás utáni kifehérítését, mentesítve az adóelkerülés jogkövetkezményei alól az érintetteket.

A képviselő a német hatóságra hivatkozva azt állítja, hogy Németország ezen információk alapján mintegy 5 milliárd euró (1500 milliárd forint) pótlólagos adóbevételre tett szert, ezért elengedhetetlennek tartja, hogy a magyar hatóságok is határozottan lépjenek fel a költségvetést megkárosító adócsalókkal szemben. Az észak-rajna-vesztfáliai Pénzügyminisztérium ráadásul az itthon is jól ismert, Horváth András által két éve borított „körhinta-jellegű” áfa-csalások nyomaira is bukkant, és az ezzel kapcsolatos in formációkat is átadta a magyar hatóságoknak, egyben felajánlva a német intézmények módszertani segítségét az ügyek felderítésében. Ez kimozdíthatná a holtpontról az itthoni áfa-csalások kapcsán indított eljárásokat is, amelyekben a magyar hatóságok a Horváth András elleni vádemelésen kívül más eredményt nem tudnak felmutatni.

Jávor Benedek nyílt levele itt olvasható.

A német hatóság bejelentésével kapcsolatos dokumentumok itt érhetők el.

 

(Kép forrása: wsj.net)

A zöld energia jövője a villamosenergia-törvény tervezett módosításának tükrében – Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnöknek

Orbán Viktor

miniszterelnök

 

Budapest

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Engedje meg, hogy az Európai Parlament magyar képviselőjeként, és az EP által jelenleg tárgyalt Eredményjelentés a megújuló energiáról, valamint a Körkörös gazdaságra való áttérésről című előterjesztések árnyékelőadójaként a kormány egyik legutóbbi törvényjavaslata kapcsán az alábbi észrevételekkel és kérdésekkel forduljak Önhöz.

A kormány a közelmúltban a parlament elé terjesztette „A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslatot. A módosítás elvben a megújuló energiaforrásból termelt áram működőképes támogatási rendszerét lenne hivatott megteremteni, a valóságban azonban inkább a már jelenleg is torz és a zöldenergiát hátrébb soroló magyar energiapiacot deformálná tovább érthetetlen és diszkriminatív, az uniós előírásokkal is ellentétes szabályaival.
Érthetetlen számomra, miért emeli ki külön is a javaslat a hulladék, mint energiaforrás felhasználásának elősegítését (miután a bevezetőben már rögzítette, hogy megújuló energiának legfeljebb csak a biomassza-hulladékból származó energia számíthat). A megfogalmazás alapján a jövőben lehetőség lenne Magyarországon a hulladékégetőkből származó áram kiemelt kedvezményezésére, ami kifejezetten szembemegy az uniós szabályozással. Amint az ugyanis bizonyára Ön előtt is ismert, az uniós hulladék keretirányelv szerint az ún. hulladékhierarchiát hulladékgazdálkodási prioritási sorrendként kell alkalmazni, vagyis Magyarország nem adhat kiemelt támogatást a hulladékégetésnek, amikor még nem aknázta ki a hulladékmegelőzésben, az újrahasznosításban, a szelektív gyűjtésben és hasznosításban lévő lehetőségeket. Az Európai Parlament által jelenleg is tárgyalt, a körkörös gazdaságra való áttérésről szóló új csomag még egyértelműbbé teszi, hogy az EU célja az anyagáramlás körkörössé tétele a hulladékmegelőzés, az újrahasználat és az újrahasznosítás eszközeivel. A hulladékégetés ösztönzése tételesen ellentétes ezekkel a célkitűzésekkel.

Nem látunk magyarázatot arra sem, hogy miért kívánja a kormány a szélerőműveket kiemelni az egyébként egységes szabályozásból. A villamosenergiarendszer kapacitáshiányára vonatkozó hivatkozásokat nem tartjuk reálisnak: én magam is jelen voltam a közelmúltban azon a szakmai konferencián, ahol a MAVIR elnöke nyilvánosan bejelentette, hogy még 400 MW-nyi kapacitás kényelmesen elférne a hálózaton – ez több, mint a jelenleg meglévő összes hazai szélerőmű. Ennél a passzusnál sokkal inkább a szélenergia kormányzati diszkriminációjának újabb jelét észleljük, ami aligha független attól a ténytől, hogy az Önök kormányra kerülése óta egyetlen új szélerőmű építésére sem adtak engedélyt, ami példátlan az Európai Unióban.

Erre a fajta negatív kivételezésre ráadásul semmilyen uniós jogszabály nem ad felhatalmazást. Ráadásul a megújuló energia irányelv konkrét feladatként is előírja a tagállami kormányok számára, hogy teremtsék meg a zöldáram fogadásának hálózati feltételeit („A tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket a szállítási és elosztási hálózati infrastruktúra, az intelligens hálózatok, a tároló létesítmények és a villamosenergia-rendszer fejlesztésére a villamosenergia-rendszer biztonságos működésének lehetővé tétele érdekében, mivel ez biztosítja a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia-termelés – többek között a rendszerek tagállamok közötti, továbbá tagállamok és harmadik országok közötti összekapcsolása révén történő – továbbfejlesztését”) – ezt a kötelezettséget a kormány 2010 óta látványosan szabotálja.
Azt sem tartjuk elfogadható és előremutató intézkedésnek, hogy nem normatív alapon, hanem pályázati úton kívánják biztosítani a zöldáram ártámogatását – a hasonló pályázati rendszerek Magyarországon rendre visszaéléseket szülnek –, az árakat pedig csak rendeletben rögzítenék: a legtöbb uniós tagállamban sok évre előre törvényben szavatolják az átvételi árakat, ez biztosítja ugyanis a zöldenergia-befektetések megtérülésének hosszú távú tervezhetőségét.

Az Európai Parlamentben Magyarországot képviselő politikusként, illetve az Eredményjelentés a megújuló energiáról, valamint a Körkörös gazdaságra való áttérésről szóló előterjesztések árnyékelőadójaként nem csak a készülő szabályozás negatív hatásait érzékelem, hanem azokat a támogatási és gazdaságfejlesztési lehetőségeket is, amelyektől az ország elesik az európai energiapolitikai célok figyelmen kívül hagyása miatt. Ezért kérem, szíveskedjék tájékoztatni róla, hogy mikor számolja föl a kormány a szélerőművek építésének korlátozását, ami egyre inkább elszigeteli országunkat az európai energiapiacon zajló progresszív folyamatoktól.

Kérem továbbá, hogy fontolják meg a törvényjavaslat összhangba hozását a vonatkozó uniós jogszabályokkal – ellenkező esetben a Magyarország szempontjából egyértelműen káros, a lakosságot, a vállalkozásokat és a környezeti tendenciákat hátrányosan érintő törvénnyel szemben minden lehetséges európai fórumon fel fogok lépni egy valóban fenntartható, a környezet és a hazai fogyasztók számára is előnyös energiaszabályozás megteremtése érdekében.

 

Budapest, 2016. április 19.

 

Tisztelettel:

 

Jávor Benedek

európai parlamenti képviselő

 

 

 

PM: mindent meg kell tenni az egészségkárosító gyomirtó szer betiltásáért!

Az Európai Parlament  ma úgy döntött, hogy nem lehet feltételek nélkül újra engedélyezni a glifozátot, többek között tiltaná a használatát parkokba, kertekben és játszótereken és ha  a gyomok elleni védekezés egyéb komplex módszerekkel megoldható. Reméljük a Bizottság az új  javaslatban komolyan veszi az európai állampolgárok aggodalmát, amit a parlamenti szavazás részben kifejezett. Sajnos a teljes tilalmat nem szavazta meg a parlament, az agro-ipari lobbi tevékenységének eredményeként a szakbizottság határozott álláspontja gyengült a plenáris ülésen,  csak 7 éves újraengedélyezést javasol.

Magyarországon is, mint az egész világon a  legelterjedtebb gyomirtó szer a glifozát. Német vizsgálatok szerint azonban a szer  a lakosság 99 %-ának szervezetében már kimutatható, jelen van az ivóvízben és számos más élelmiszerben -többek között a sörben is-  és a folyamatos kitettség egészségügyi kockázatait nem ismerjük. Az emberek egészségének megőrzése nem játék, nem lehet azt mondani, hogy „talán”, ilyenkor csak igen és nem lehet a válasz. A bizottsági döntés előkészítését azonban az átláthatatlanság jellemzi, miközben a felmérések szerint a lakosság több, mint kétharmada elutasítja  a szer alkalmazását.

Tavaly az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „valószínű emberi rákkeltőnek” minősítette a glifozátot. Ezzel szemben az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) szerint nem bizonyítható a rákkeltő hatás.  Az Európai Vegyianyag Ügynökség várhatóan idén fejezi be a glifozát értékelését, amely az WHO és EFSA közötti vitás kérdést eldönthetné.

Független vizsgálatok közben bebizonyították, hogy a glifozát az emberi DNS-t károsítja és felboríthatja a hormonháztartást. Az erre vonatkozó meggyőző bizonyítékok hiányában a szer engedélyezése elfogadhatatlan felelőtlenség.

Strasbourg-Budapest, 2016. április 14.

Jávor Benedek, európai parlamenti képviselő

 

(kép forrása: wikipedia.org)

Változást az egész európai politikában! – Jávor Benedek írásbeli hozzászólása a Panama-akták kapcsán tartott Európai Parlamenti vitában

Jávor Benedek írásbeli hozzászólása az EP mai ” Az adókijátszás és pénzmosás elleni meglévő intézkedések hatékonysága a Panama-akták közeltmúltbeli napvilágra kerülésének fényében ” című vitájában:

Változást az egész európai politikában!

A Luxleaks, a Dieselgate és most a PanamaPapers botrány tökéletesen megmutatja, hogy is áll ma az átláthatóság és a  közélet tisztaságának ügye Európában. Sajnos nyugodtan állíthatom:  egész Európa „megméretetett és könnyűnek találtatott”. 

A Panama-akták feltárták az egyik eszközt, amelyet a globális elit használ jövedelmei eltitkolására, kivonva magukat hazájukban a közös terhek viselése alól. Ami  mindenfajta  illegális gazdasági tevékenység  végzésének lehetőségét is megteremti.  Mindeközben egész Európában növekedik a szegénység, a közszolgáltatásokra, oktatásra, egészségügyre, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a menekültek ellátására egyre kevesebb pénz jut az állami költségvetésekből.   

Ennek az igazságtalanságnak véget kell vetnünk! Az európai jogalkotók közös felelőssége az,  hogy gátat szabjon a korlátok nélküli „adóoptimalizáslásnak”.  Ehhez első lépésként a politikai elit pénzügyeinek átláthatóságát kell biztosítani európai és tagállami szinten. Szigorú, átlátható és ellenőrizhető módon kell szabályozni a különböző politikai funkcióban lévők és családtagjaik összeférhetetlenségi, vagyonbevallási szabályait. Ugyanakkor pontosítani kell a gazdasági elitre vonatkozó átláthatósági szabályokat is.

Arról panaszkodunk, hogy az emberek nem bíznak a politikusokban, amit az a közel fél millió aláíró  is bizonyít, akik aláírták az offshore cégek és az érintett bankok számonkérését követelő kezdeményezést. Amíg  ennek nem teszünk eleget, nem fogjuk tudni visszaszerezni a választók bizalmát.

Csatlakozzon Ön is itt: www.change.org/hun-panamapapers

PM: OLAF vizsgálatot az Alstom-korrupció kapcsán!

Jávor Benedek, a PM európai parlamenti képviselője az OLAF-hoz fordult a metrókocsi-beszerzési tender során felmerült korrupciós vádak kivizsgálása érdekében.

Sajtóértesülések szerint a brit Súlyos Csalások Elleni Hivatal vádirata alapján az Alstom 2006-2007-ben  2,2 milliárd forintnyi kenőpénzt juttatott két különböző cégeken keresztül a BKV-nak annak érdekében, hogy a metrókocsitendert a cég nyerje. Magyarországon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz hivatali vesztegetés gyanúja miatt.

Az Alstom által gyártott, a  2-es és 4-es metróvonalon közlekedő új kocsik megvásárlásához a főváros és a BKV több milliárd forintnyi európai uniós támogatást is felhasznált, ezért felmerülhet –  a korrupciós vádak beigazolódása esetén – hogy  az Európai Unió költségvetését károsító csalás is  történt, melynek során nem a legkedvezőbb megoldást választotta a főváros, és a kenőpénzt fizető vállalkozás megbízásával pénzügyi veszteség érhette az európai adófizetőket is.

Jávor Benedek ezért az EU-s források felhasználása során tapasztalható visszaélések kivizsgálására hivatott Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordult, az ügy független feltárása érdekében.

Brüsszel-Budapest, 2016. április 10.

 

(kép forrása: bkk.hu)

Dunaújvárosban nincs sötét, mert a kormány ezt mondja!

Dunaújvárosban szinte vaksötét van éjszaka, mióta egy, a város fideszes vezetéséhez közel álló vállalkozó jórészt uniós forrásból felújította a település közvilágítását. Az ügyben az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) és a magyar ügyészség is nyomoz költségvetési csalás gyanúja miatt. A PM azonban a legautentikusabb forrásból: egyenesen a kormánytól megtudta, hogy minden rendben van, Dunaújvárosban nincs sötét! A kormányzati fejekben viszont a jelek szerint van.

A botrányba fulladt dunaújvárosi közvilágítási projekt kapcsán a Párbeszéd Magyarországért helyi képviselője, Szabó Zsolt, és az EP-ben a pártot képviselő Jávor Benedek már korábban az OLAF-hoz fordult, az uniós pénzekkel való visszaélés gyanúja miatt. A két képviselő közben azonban az uniós támogatást nyújtó Miniszterelnökséget is megkereste, hogy megismerjék a finanszírozó véleményét a botrányos beruházással kapcsolatban. A napokban Csepreghy Nándor EU-támogatásokért felelős miniszterhelyettestől kapott válaszból kiderül, hogy Dunaújvárosban mindenki téved, aki sötétet tapasztal, mert a kormányzat elvégezte a projekt helyszíni ellenőrzését, és mindent rendben talált. Nincs tehát sötét, dacára az ügyészségi feljelentéshez csatolt fénymérési jegyzőkönyveknek, amelyek egyértelműen a közvilágítás elégtelenségét bizonyítják, és annak a ténynek az ellenére, hogy a városban tavaly ősz óta rendőrök kísérgetik a helyieket a sötét zebrákon.

A PM szerint azonban kormányzati ráolvasások helyett működő közvilágításra, továbbá a munkát végző kivitelező és az arról döntést hozó önkormányzat felelősségének megállapítására van szükség Dunaújvárosban.

Brüsszel – Dunaújváros, 2016. április 9.

Jávor Benedek európai parlamenti képviselő,
Szabó Zsolt dunaújvárosi önkormányzati képviselő, a PM elnökségi tagja

 

(kép forrása: 444.hu)

 

A terror árnyékában – Jávor Benedek írása

A brüsszeli terrortámadás feladta a leckét Európának, hogy hogyan tudja saját polgárai biztonságát garantálni. Az igazi kockázatot azonban nem a menekültek jelentik, hanem tagállamonként más és más közösségek, a megelőzést célzó erőfeszítéseknek tehát a tagállamonként különböző hátterű, már helyben lévő közösségekre kellene koncentrálniuk. A menekültek esetében a vegzálásuk helyett a gondos regisztrációjuk, és a megfelelő szűrésük vezethet eredményre. Mindehhez azonban, nem látványos közterületi jelmezbál, nem további, még tömegesebb megfigyelés, és pláne nem a kormányzati mindenhatóság megteremtése segít hozzá, hanem a kitartó, alapos operatív és elemzői aprómunka.

Hetek teltek el a szörnyű brüsszeli terrortámadások óta, amelyek felkavarták a kontinenst. Még tovább hevítve az amúgy is izzó vitát a terrorizmus, a bevándorlás, az emberi és alapvető demokratikus szabadságjogok összefüggéseiről.

A magyar kormány gyorsan beillesztette az eseményeket az éppen egy éve építeni kezdett kormányzati kommunikációs hadjárat keretei közé: a menekültáradat közvetlen okozója a terrorizmusnak. Megállításához pedig radikális lépések szükségesek, még akkor is, ha ezek során sérülhetnek a menekültek alapvető emberi jogai, vagy a biztonság érdekében az állam korlátozza állampolgárai szabadságjogait. Van ennek karikatúraszerűbb, és van átgondoltabb, jobban alátámasztott verziója is, de az alaptétel ugyanaz: vessünk véget a kontrollálatlan migrációnak, és ezzel sikeresen elejét vehetjük a terrorcselekményeknek.

Ha ez ilyen egyszerű, vajon mi akadályozza Angela Merkelt, Jean-Claude Junckert, és a többi, jobboldalon démonizált európai vezetőt abban, hogy megértse és végrehajtsa mindezt? A Facebook-trollá silányodott kormányzati média szerint a külföldi háttérhatalmakkal szövetséges liberális véleménydiktatúra. Ez persze egy lehetséges magyarázat, éppúgy, mint az alakváltó gyíkemberek vagy a Pataki Attilát elrabló ufók. De az a gyanúm, hogy inkább olyasvalami, amivel az Orbán-kormány és szellemi holdudvara régóta hadilábon áll: a valóság.

Elöljáróban tisztázzuk: a biztonság iránti igény teljesen természetes követelése Európa polgárainak, az ehhez fűződő alkotmányos jogok érvényesítése pedig akár korlátozhat is más alapjogokat, ideértve bizonyos szabadságjogokat is, az arányosság és a célszerűség elvének szem előtt tartásával. Magyarán nem illegitim az a vita, hogy adott helyzetekben, konkrét döntési pontokon a biztonság vagy a szabadság elvének az érvényesítése az előbbre való. Nem csupán illegitim, de teljesen célszerűtlen azonban az a megközelítés, hogy a szabadságjogok korlátozása, és az államnak a polgárai fölött gyakorolt ellenőrzési jogosítványainak kibővítése automatikusan a biztonság növekedését eredményezné.

Nézzük sorra azokat a feltevéseket, amelyeken a Magyarországon oly népszerű, a terrorért a migrációt okoló, és megoldásként a menekülteket kívül tartani próbáló álláspont nyugszik.

1. A migráció a határon felállított kerítésekkel és jogi akadályokkal megállítható. Ez talán a legfőbb sarokpontja a represszív menekültpolitikának. Nincs túl sok okunk azonban ennek a feltételezésnek az elfogadására európai léptékben, több okból sem. A Magyarország esetében tapasztalt eredmények (a kerítés létesítését valamivel – de nem rögtön! – követően jelentősen visszaesett a hazánkba belépő menekültek száma), olyan körülmények következményei, amelyek részben időlegesek, részben az EU egésze számára nem adottak. Egyfelől a téli időszak miatt átmenetileg egyébként is csökkent a menekültnyomás a határokon, ez az átmeneti állapot azonban – hatékony megoldás híján – a tavaszi időszakban véget ér, és ismét megerősödik a menekültek áramlása. Pontosan ezért sürgette Merkel és Juncker valamiféle átfogóbb megoldás elfogadását még a tavasz beköszönte előtt, hogy az időjárás javulásával útnak induló újabb százezrek felkerekedése előtt találjunk ki valamit ennek a nyomásnak a csökkentésére, és a helyzet kezelésére. De Merkelék ráadásul azt is tudják, hogy a magyar kerítés hatása csupán annyi volt, hogy új útvonalra terelte a menekültek áramlását. Ami azt jelenti, hogy az akadályok Magyarország, mint tranzitország esetében hozhatnak időleges eredményeket, de az EU, és ezen belül is Németország, mint célállomás szempontjából nincs jelentősége annak, hogy milyen útvonalon érkeznek hozzájuk a menekültek. Ráadásul az, hogy a magyar kerítésnél nem láthattunk az eddig tapasztaltaknál drámaibb jeleneteket, pusztán annak köszönhető, hogy volt más útvonal, amerre a menekültek tovább mehettek, és így nem alakult ki robbanásveszélyes feszültség a határon. A magyar kerítés tehát Európát nem védi.

A magyar kormány válasza erre egyszerű: miért nem épít a többi tagállam is kerítést, követve a magyar példát? A schengeni határok teljes hosszán felállított kerítés esetén azonban megszűnik az a lehetőség, hogy a menekültek azt megkerüljék, így feltorlódnak, és elképzelhetetlen nyomás nehezedik majd a határokra – köztük a magyarra is – ha nem sikerül korlátozni a menekültek áramlását jóval a határok előtt. Ennek pedig két következménye lehet. Egyfelől olyan feszültség és válsághelyzet alakulhat ki a határokon, ami az eddigi eszközökkel nem kezelhető. Egyszerűbben: egy, a schengeni határok teljes hosszán felépített kerítéshez vagy konkrét lőparanccsal kell kirendelni az erőszakszervezeteket, akik el is vannak szánva arra, hogy valóban lőnek, vagy előbb-utóbb végig kell nézniük, ahogy a feltorlódó menekültek áttörik a kerítést. Bár a magyar közvélemény egy nem elhanyagolható része vélhetően szimpatizálna egy ilyesfajta megoldással, és a kormány álláspontjában sem lehetünk biztosak (a közvélemény egy részének folyamatos hiszterizálása mindenesetre ebbe az irányba tolhatja a helyzetet, és akár egy ilyen lépés előkészítésének is felfogható), az európai döntéshozók jelenleg kizárják ezt a lehetőségek közül.

Mindez ráadásul nem az egyetlen veszély a határok előkészítetlen lezárásával. Ha egyszerűen annyi történik, hogy egy hermetikusan lezárt határ túloldalán ragadnak menekültek százezrei, a kibontakozó humanitárius katasztrófa, és az előre jelezhetően kialakuló erőszak destabilizálhatja azokat a balkáni országokat – Szerbiát, Macedóniát, esetleg Albániát és Koszovót – ahol elakadnak a menekültek, és amelyek egy része egyébként is politikai-társadalmi instabilitással küzd. A menekültválság megoldása helyett egyszerűen az történik, hogy a jelenlegi – és viszonylag távoli – válsággócok mellett újabbak jöhetnek létre közvetlenül a határainknál, amelyek újabb menekült tömegekkel járulhatnak hozzá a krízis elmélyítéséhez. Nem lehet tehát egyszerűen kerítést húzni az EU határaira, egyrészt, mert vagy lőni kell a kerítés mentén, vagy áttörik a menekültek, másrészt mert mindez jó eséllyel újabb krízishelyzeteket hoz létre a közvetlen közelünkben. Bármilyen megerősített határvédelemnek csak akkor lehet értelme, ha már a határoktól messze megpróbáljuk megelőzni a menekültek határokra érkezését. Erről szólna a Törökországgal kötött megállapodás. Ennek működőképessége persze vitatható, főleg annak fényében, hogy a válságterületeken nem körvonalazódik semmiféle rendezés, a menekültek tömeges jelenlétével tehát hosszú távon kell számolnunk. De néhány lépéssel még mindig előrébb jár a gondolkodásban, mint a magyar megoldás, a kerítés.

2. A terrorizmus a migrációban gyökerezik, minden menekült potenciális terrorista. Nos, ez nyilvánvalóan nincs így. A menekültek elsöprő többsége éppen az elől a terror elől menekül, amely most elérte Brüsszelt. Éppen az elől keresnek nálunk menedéket, ahová vissza akarjuk lökni őket. Ez nem csak nemzetközi jogi vagy emberiességi szempontból elfogadhatatlan, hanem káros is – a terror elől menekülőket kiszolgáltatja a terrornak, a kialakuló humanitárius katasztrófa pedig ideális terepe az iszlamista szélsőséges szervezetek toborzókampányainak. A párizsi vagy a brüsszeli merényletek kitervelői és végrehajtói ráadásul végképp nem menekültek voltak: uniós állampolgárokról beszélünk, akik itt születtek, itt nőttek fel (az egyik brüsszeli merénylő normális diák volt egy katolikus iskolában, a testvére pedig kiváló taekwondós, Belgium olimpiai csapatának tagja lesz nyáron Rióban!)

Nem vitatható ugyanakkor, hogy a tömeges bevándorlás tengerében nem csak lehetnek, hanem minden bizonnyal ott is vannak a legkülönbözőbb terrorszervezetek képviselői, ellenérdekelt államok titkosszolgálatainak ügynökei – például Oroszországéi, ahogy arra a német titkosszolgálat is felhívta a figyelmet. Ha már a TEK, vagy Orbán brillírozni akar, akkor az igazi feladat és szakmai kihívás nem páncélozott járművekkel felvonulni Vecsés határában, hanem kiszűrni a tömegből a veszélyt jelentő személyeket! Ráadásul ezt a munkát nem csupán a menekültek szűrésénél (amihez ugye regisztráció és menekültügyi eljárás kéne, és ez az, amit a magyar hatóságok tömegével nem végeztek el hónapokon keresztül), hanem a már Európában lévő közösségek szoros nyomon követése is szükséges lenne. Ehhez pedig valóban minden szükséges támogatást és forrást meg kell adni az erre hivatott szerveknek. Csakhogy épp ez az a terület, ahol Hajdú János maszkabáljának emberei, és a többi szolgálat a nagy menekültügyi hisztéria közepette még a korábbiakhoz képest is elvesztette reakcióképességét, állományát és eszközeit . Ma Magyarország felkészületlenebb és védtelenebb ezen a területen, mint néhány évvel ezelőtt. Ezt ugyanis nem lehet nagy csinnadrattával, látványos sajtótájékoztatókkal csinálni. A helyzet az, hogy a tömeges megfigyelés (telefon-lehallgatások, emailforgalom rutinszerű ellenőrzése), amely felé a kormány most mozdulni kíván, szintén elég alacsony hatékonyságú – ahogy ezt éppen a brüsszeli támadások is bizonyították. Nem az a baj, hogy a hatóságoknak nem kerültek a látóterébe a későbbi robbantók, hanem az, hogy nem tudtak mit kezdeni a rendelkezésükre álló információkkal. Ezen pedig sem a menekültek vegzálása, sem az NSA vagy a magyar szolgálatok tömeges megfigyelései nem segítenek, csak az operatív munka erősítésétől, a fedett, beépülő ügynökök alkalmazásától, illetve a háttér elemzői állomány fejlesztésétől lehet javulást remélni. És éppen ez az, ahol nem csak a magyar, hanem más európai szolgálatok is csődöt mondtak. Van tehát probléma, de a magyar kormány következetesen nem arra reagál, hanem valami teljesen másra.

3. A brüsszeli (párizsi) merényletek hasonló terrorveszélyt jelentenek Magyarországon is. Orbán a TEK, a hadsereg meg a rendőrség látványos masíroztatásával, az Alaptörvény 6. módosításával azt a benyomást kelti, hogy Brüsszel után Magyarországon is közvetlen terrorveszély van, és ezt páncélozott járművekkel és maszkos kommandósokkal, meg a kormányzati jogkörök békeidőben páratlan kiterjesztésével lehet elhárítani. Hogy ez mennyire céltalan és értelmetlen, arról mások sokat írtak már, elég az hozzá, hogy nem pontosan világos, hogy miként tud egy páncélozott jármű megakadályozni egy öngyilkos merénylőt tettének végrehajtásában. Ennél is érdekesebb kérdés, hogy Magyarországon vajon valóban erősen jelen van-e a szélsőséges iszlámban gyökerező terrorcselekmények veszélye – amint azt a magyar szolgálatok intenzív felvonulása sugallja? Nos, a helyzet az, hogy – bár teljesen kizárni ilyen típusú cselekményeket nyilván nem lehet, különösen az Iszlám Állam legutóbbi üzenetei után – Magyarország nem elsődleges célpontja az iszlám radikalizmuson alapuló terrortámadásoknak, így ez a veszély relatíve alacsonynak mondható. Nincs jelentős bevándorló hátterű közösség, nincsenek globális, vagy legalább európai léptékben szimbolikus célpontok, és Magyarország nem exponálta magát különösebben az Iszlám Állam elleni fellépésben – mint például Spanyolország az iraki háborúban, amire reakcióként a madridi vonatrobbantások történtek. A menekültek vegzálása az ISIS-t nem érdekli különösebben: végül is épp őelőlük menekülnek. Magyarországon a rendszerváltás óta kétféle erőszakos cselekmény volt tapasztalható, amelyikre rá lehetett valamennyire húzni a terrorizmus definícióját, legalább abban a tág értelemben, hogy fegyveres akcióknak vétlen, ártatlan áldozatai voltak. Az egyik a maffialeszámolások, például az Aranykéz utcai robbantás. A másik a romagyilkosságok 7 évvel ezelőtti, szélsőjobboldali indíttatású sorozata. Itthon, ha valamilyen terrorellenes fellépés indokolt lenne, az a burjánzó és szóban nyíltan fenyegetőző szélsőjobboldali szubkultúra esetében lenne indokolt – finoman szólva nem látszik az elszántság, már ha leszámítjuk néhány relikviagyűjtő felvidéki fiatal látványos elfogását.

A szolgálatoknak, az elhárításnak emellett még egy fontos feladata lenne: a Magyarországon akadály nélkül tevékenykedő orosz titkosszolgálat aktivitásának a megfékezése. Ez mára olyan mértéket öltött, hogy a német titkosszolgálat szerint Magyarország ebből a szempontból egy átjáróház, és megbízható források szerint akkorának látják a kockázatot, hogy hosszú szünet után a német szolgálatok néhány éve felújították operatív tevékenységüket Magyarországon (és Bulgáriában), az orosz fenyegetés korlátozása érdekében.

A brüsszeli terrortámadás feladta a leckét Európának, hogy hogyan tudja saját polgárai biztonságát garantálni. Az igazi kockázatot azonban nem a menekültek jelentik, hanem tagállamonként más és más közösségek, a megelőzést célzó erőfeszítéseknek tehát a tagállamonként különböző hátterű, már helyben lévő közösségekre kellene koncentrálniuk. A kiszorító menekültpolitika nem fog érdemben javítani a terrorfenyegetettségen, részben, mert a potenciális terroristák már rég itt vannak, részben mert a közlekedésüket másképp is meg tudják oldani, mint a menekülthullám hátán – akár a titkosszolgálatok orra előtt is, mint a Sopronban kávézgató párizsi merénylő, Salah Abdeslam. A menekültek esetében a vegzálásuk helyett a gondos regisztrációjuk, és a megfelelő szűrésük vezethet eredményre, az átgondolatlan kerítésépítések viszont sokkal nagyobb bajt eredményezhetnek, mint amit meg akarnak előzni. Mindehhez azonban, nem látványos közterületi jelmezbál, nem további, még tömegesebb megfigyelés, és pláne nem a kormányzati mindenhatóság megteremtése segít hozzá, hanem a kitartó, alapos operatív és elemzői aprómunka. Igaz, az nem mutat olyan jól, mint Hajdú János legényei a Ferihegy körüli susnyásban. Mindabban, amit a magyar kormány művel, a pótcselekvés a kevésbé aggasztó, mert a TEK-es színházasdi sok pénzbe kerül ugyan, de nagyobb bajt nem csinál. A szükséges lépések elmulasztása mindeközben viszont valódi kockázatokat hordoz. Amiért a felelőséget nem a szír polgárháború menekültjei, hanem a magyar kormány viseli.

(A szöveg a dinamo.blog.hu számára készült)

(Kép forrása: nol.hu)